Quote

"Though we could possibly level off and even decrease global temperatures and reduce the climate impacts in the atmosphere and at Earth's surface, it is more difficult to stabilize sea-level rise."

 

(G. Meehl, Nature Climate Change, 1 juli 2012)

 

"This might not be as crazy as it sounds... Belgium plans artificial floating island to store energy."

 

(Bill Gates, Twitter, 22 februari 2013)

De Projecten

Vlaamse Baaien 2100 omvat -naast de kustbescherming op korte termijn10 concrete projecten, zowel voor de Vlaamse Kust in zijn geheel als specifieke projecten voor de Oostkust, Midden- en Westkust, en duurzame mariene projecten:

  • Vlaamse Kust: het leggen van een basis van veiligheid door onder andere de ontwikkeling van zandplaten en eilanden, een zandaanvulling voor de bestaande kustlijn en de aanleg van nieuwe duinen. Op die manier worden de zwakke schakels in de kustverdediging onmiddellijk aangepakt en wordt op korte termijn een uniforme beveiliging van de kust tegen storm met een terugkeerperiode van 1000 jaar verzekerd.
  • Vlaamse Oostkust: een ontwikkelingsscenario voor de haven van Zeebrugge wordt gecombineerd met de natuurlijke en recreatieve ontwikkeling van de Baai van Knokke-Heist en een jachthaven en marina in Blankenberge.
  • Vlaamse Middenkust: de uitbreiding van de haven van Oostende met voorzieningen voor offshore diensten, en het oprichten van een Centrum voor Duurzame Energie.
  • Vlaamse Westkust: de verdere ontwikkeling van Nieuwpoort als Europees Watersportcentrum, dat inspeelt op de nieuwe eilanden. 
  • Duurzame energie: een multifunctioneel eiland voor de kust met veilige uitwijkmogelijkheden voor schepen in nood en een ondersteunende functie voor de offshore-industrie. Daarnaast kan het eiland gebruikt worden voor duurzame energiewinning. Dit laatste kan verder worden uitgebreid in de al aangegeven concessiegebieden in de vorm van windturbineparken op zee. Op langere termijn kan die ook mogelijk worden gemaakt door een getijdencentrale.


De hier gepresenteerde tien projecten dienen als inspiratie. Ze passen alle binnen onze langetermijnstrategie die toelaat dat ze afhankelijk van wensen en behoeften in de toekomst kunnen worden bijgestuurd.

 

>> Terug naar overzicht


~ Van een smalle, harde naar een brede, zachte kust ~